Thông Báo

Để bảo toàn tính chính danh của lịch sử tổ tiên và văn hóa dân tộc Việt Nam có từ ngàn đời trước chủ trương đánh tráo lịch sử và văn hóa đang diễn ra điên cuồng, chúng tôi quyết dịnh tạm dừng vận hành trang web VietSuCa.org.

Kể từ hôm nay, mọi sinh hoạt văn thơ nhạc họa nhân danh Việt Sử Ca về thân thế, Bút Nhóm VSC, nội dung, hình thức, và các trang web trùng tên đều là hành vi lừa đảo.

Các trang web và các hình thức sinh hoạt mạng xã hội của các cá nhân và hội đoàn bất vụ lợi và phục vụ giáo dục lịch sử Tổ tiên vô đảng phái, không thuộc hành vi giả mạo chúng tôi.

Tạm biệt các bạn.

Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần, và Việt Sử Ca Bút Nhóm.

Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng Trắc Trưng Nhị (mất năm 43) cỡi voi xông trận đánh đuổi giặc Hán, chiếm 65 thành trì.

Bậc nữ lưu ngày nay nên học và làm theo cái tinh thần vì nợ nước thù nhà của Hai Bà khi quốc gia bị bắc Phương làm nhục.
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Hòa Âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh
Trình Bày: Hạ Trâm
Thể Loại: Nhạc (Movie)
Mục: Hùng Ca
Con Người
05/3/2008
Download MP3
(Xin nhấn vào mục "Sử Nhạc" bên trên để xem các qui định trước khi sử dụng. Cảm ơn.)
Những bài tương tự:
  Tên bài     Nghệ sỹ     Tác giả    Download MP3
     Xuất Xứ Việt Sử Ca     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Việt Sử Ca     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hướng Về Nghìn Năm Thăng Long     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phật Giáo Việt Nam và Nghìn Năm Thăng Long     Hoàng Hiệp     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nghìn Năm Thăng Long     Lê Nam Khánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử     Diễn Đọc: Trần Thanh Trung
    Nghệ Sĩ: Anh Bằng, Thu Giang
    Huỳnh Lợi, Hoàng Hiệp, Cao Duy
    Hoàng Quân, Khánh Duy
    Đình Nguyên, Thụy Long
    Nhóm: Hoa Giấy, Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc I)     Tấu Sớ:
    Trần Thanh Trung
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc II)     Anh Bằng
    Thu Giang
    Hoàng Hiệp
    Hoàng Quân
    Nhóm Hoa Giấy
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc III)     Đình Nguyên
    Huỳnh Lợi
    Khánh Duy
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc IV)     Diễn Đọc:
    Trần Thanh Trung
    Nghệ Sĩ:
    Cao Duy
    Huỳnh Lợi
    Hoàng Hiệp
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc V)     Diễn Đọc:
    Trần Thanh Trung
    Nghệ Sĩ:
    Thụy Long
    Huỳnh Lợi
    Nhóm Hoa Giấy
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc VI)     Diễn Đọc:
    Trần Thanh Trung
    Nghệ Sĩ:
    Hoàng Quân
    Khánh Duy
    Nhóm Hoa Giấy
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc VII)     Cao Duy
    Nhóm Hoa Giấy
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trường Khúc Thăng Long Nghìn Năm Lịch Sử (Đoản Khúc VIII)     Diễn Đọc:
    Trần Thanh Trung
    Nghệ Sĩ:
    Huỳnh Lợi
    Anh Bằng
    Thu Giang
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Dẹp Thù Phương Bắc     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Cùng Hướng Ra Biển Đông     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Tiến Ra Hoàng-Trường Sa     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hào Khí Hoàng Sa     Khánh Duy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bản Đồ Việt Nam     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bảo Vệ Bạch Long Vĩ     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Sinh Viên Việt Nam Bảo Vệ Hoàng Sa Trường Sa     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Chí Trai Tiên Rồng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hoàng Sa Trường Sa Vùng Lên     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Tiếng Trống Lạc Hồng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Anh Em Ơi!     Tốp Ca     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Những Cái Chết Trên Biển Đông     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nữ Nhi Anh Hùng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Diệt Thù Trên Hoàng-Trường Sa     Đình Nguyên
    Huỳnh Lợi
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lấy Lại Hoàng Sa Trường Sa     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hoàng Sa Trường Sa     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Thủy Quân Bảo Vệ Hoàng Sa Trường Sa     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Dòng Máu Lạc Hồng     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Anh Hùng Ca     Khắc Dũng     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Anh Thư Ca     Hạ Trâm     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Anh Hùng Vô Danh     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hội Nghị Diên Hồng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hội Nghị Diên Hồng (Bản 2)     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bạch Đằng Giang     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ải Chi Lăng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ải Nam Quan     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hùng Khí Lạc Long     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phù Đổng Thiên Vương     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hai Bà Trưng     Hạ Trâm     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Biển Đông Dậy Sóng     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Tổ Quốc Lâm Nguy     Tốp Ca     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bà Triệu Thị Trinh     Diệu Hiền     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ngô Quyền     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Sinh Viên Việt Nam Đáp Lời Sông Núi     Tốp Ca     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Đoàn Kết Dân Tộc     Tốp Ca     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lý Thường Kiệt     Hoàng Quân
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Hưng Đạo     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lửa Thiêng Tiên Tổ     New Day     Ngô Nguyễn Trần     Download
     Dòng Sử Việt Nam     Ngọc Quy     Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Bình Trọng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Biểu     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lê Lợi     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Quang Trung Nguyễn Huệ     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Trung Trực     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Thái Học     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys china --->
© Copyright 2009. All Rights Reserved.