Ngày 19 Tháng 1 Năm 1974 là ngày Trung cộng xâm lăng quần đảo Hoàng sa của Việt Nam.

Biến cố mang màu sắc cách mạng văn hóa dẹp bỏ lư hương phá bỏ bàn thờ ở thế kỷ 21 này xảy ra vào Ngày 17 Tháng 2 Năm 2019 tại quần thể cụm đài thờ - đỉnh lư hương Đức Thánh Trần ở công trường Mê Linh, Quân Nhứt, Thành phố Sài gòn. Nhà nước cộng sản tại Việt Nam đã phá hủy sự toàn vẹn cấu trúc cụm đài thờ - đỉnh lư hương vốn đã là một lễ giáo lịch sử - văn hóa quan trọng, một tập tục tính ngưỡng tốt đẹp, và là một biểu tượng quốc hồ quốc túy của người dân Việt Nam không cộng sản. Xem thêm tại đây

Thông Báo

Để bảo toàn tính chính danh của lịch sử tổ tiên và văn hóa dân tộc Việt Nam có từ ngàn đời trước chủ trương đánh tráo lịch sử và văn hóa đang diễn ra điên cuồng, chúng tôi quyết dịnh tạm dừng vận hành trang web VietSuCa.org.

Kể từ hôm nay, mọi sinh hoạt văn thơ nhạc họa nhân danh Việt Sử Ca về thân thế, Bút Nhóm VSC, nội dung, hình thức, và các trang web trùng tên đều là hành vi lừa đảo.

Các trang web và các hình thức sinh hoạt mạng xã hội của các cá nhân và hội đoàn bất vụ lợi và phục vụ giáo dục lịch sử Tổ tiên vô đảng phái, không thuộc hành vi giả mạo chúng tôi.

Tạm biệt các bạn.

Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần, và Việt Sử Ca Bút Nhóm.

Vua Lê Đại Hành
Ông còn có tên là Lê Hoàn; người lập nên Nhà Lê (còn gọi là Nhà Tiền Lê, để phân biệt với Nhà Hậu Lê sau này).
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Hòa Âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh
Trình Bày: Huỳnh Lợi
Nhóm Sức Sống Mới
Thể Loại: Nhạc (Movie)
Mục: Sử Nhạc
Nhà Tiền Lê (980 – 1009)
02/7/2008
Download MP3
(Xin nhấn vào mục "Sử Nhạc" bên trên để xem các qui định trước khi sử dụng. Cảm ơn.)
Những bài tương tự:
  Tên bài     Nghệ sỹ     Tác giả    Download MP3
     Hội Nghị Diên Hồng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hội Nghị Diên Hồng (Bản 2)     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nam Quốc Sơn Hà     Diễn đọc: Trần Thanh Trung     Danh Thần Lý Thường Kiệt
    Xuất bản: Ngô Nguyễn Trần
    Download
     Hịch Tướng Sĩ     Truyền hịch: Trần Thanh Trung     Đức Thánh Trần Hưng Đạo
    Xuất bản: Ngô Nguyễn Trần
    Download
     Bình Ngô Đại Cáo     Bá cáo: Trần Thanh Trung     Danh Thần Nguyễn Trãi
    Xuất bản: Ngô Nguyễn Trần
    Download
     Bạch Đằng Giang     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ải Chi Lăng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ải Nam Quan     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Khởi Nghĩa Lam Sơn I - Hội Thề Lũng Nhai     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Tổ Hùng Vương     Thụy Long     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phù Đổng Thiên Vương     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Khởi Nghĩa Lam Sơn II - Mười Năm Kháng Chiến     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Khởi Nghĩa Lam Sơn III - Hội Thề Đông Quan     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     An Dương Vương     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Cao Lỗ     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bà Man Thiện     Bích Hiền
    Huỳnh Lợi
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Thi Sách     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hai Bà Trưng     Hạ Trâm     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hai Bà Trưng (diễn ngâm)     Diễn Đọc: Trần Thanh Trung
    Diễn Ngâm: Hồng Vân
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bà Lê Chân     Hạ Trâm     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Triệu Quốc Đạt     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bà Triệu Thị Trinh     Diệu Hiền     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lý Nam Đế     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Triệu Quang Phục     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trương Hống - Trương Hát     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Mai Hắc Đế     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phùng Hưng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Khúc Thừa Dụ     Hoàng Hiệp
    Huỳnh Lợi
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Dương Đình Nghệ     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ngô Quyền     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Đinh Công Trứ     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phạm Bạch Hổ     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Đinh Bộ Lĩnh     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Vua Lê Đại Hành     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phạm Cự Lạng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lý Thái Tổ     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Vạn Hạnh Thiền Sư     Xuân Phú     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Đào Cam Mộc     Hoàng Hiệp     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lê Phụng Hiểu     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lý Thái Tông     Đông Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lý Thường Kiệt     Hoàng Quân
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan     Hạnh Nguyên     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Tô Hiến Thành     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lý Long Tường     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Thủ Độ     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lê Văn Hưu     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Vua Trần Nhân Tông     Quốc Đại     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Hưng Đạo     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Yết Kiêu     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Dã Tượng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phạm Ngũ Lão     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Bình Trọng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Quang Khải     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Khoái     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Khánh Dư     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Nhật Duật     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Quốc Toản     Đình Nguyên     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Công Chúa Huyền Trân     Hạnh Nguyên     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trương Hán Siêu     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Mạc Đỉnh Chi     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Chu Văn An     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Khát Chân     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Biểu     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lê Lợi     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lê Lai     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Phi Khanh     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn An     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Trãi     Quốc Đại     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Nguyên Hãn     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Đặng Tất     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hoàng Hối Khanh     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phan Phu Tiên     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lê Thánh Tông     Quốc Đại     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Cảnh Chân     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Đặng Dung     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ngô Sĩ Liên     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Lê Quí Đôn     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Bỉnh Khiêm     Xuân Phú     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Đinh Liệt     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Xí     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Giang Văn Minh     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Kim     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Quang Trung Nguyễn Huệ     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Quang Trung Nguyễn Huệ (diễn đọc)     Tuấn Phong     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Hoàng     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ngô Văn Sở     Nhóm Sức Sống Mới     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Thiếp     Cao Duy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Quang Diệu - Bùi Thị Xuân     Thụy Long
    Hạ Trâm
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Ngô Thì Nhậm     Thái Vũ     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phan Huy Ích     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Vua Gia Long     Nhật Huy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Vua Hàm Nghi     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Du     Xuân Phú     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Công Trứ     Khánh Duy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trương Minh Giảng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phan Thanh Giản     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trần Trọng Kim     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Tri Phương     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Khuyến     Xuân Phú     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trương Công Định     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Văn Tường     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Bùi Viện     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Hoàng Diệu     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Tôn Thất Thuyết     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Việt Sử Ca Bút Nhóm     Download
     Hoàng Hoa Thám     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phan Đình Phùng     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Thiện Thuật     Huỳnh Lợi     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Cao Thắng     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Trung Trực     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phan Châu Trinh     Đình Nguyên     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phan Bội Châu     Thụy Long     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Thái Học     Ngọc Ánh     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phạm Hồng Thái     Huỳnh Lợi
    Nhóm Sức Sống Mới
    Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Trương Vĩnh Ký     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Nguyễn Văn Vĩnh     Hoàng Quân     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
     Phạm Quỳnh     Ngọc Quy     Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần     Download
cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys china --->
© Copyright 2009. All Rights Reserved.